Vidensbank

Om børnefattigdom

I Danmark tales der om relativ fattigdom, hvilket betyder at vi alle har adgang til rent vand at drikke samt tag over hovedet. Fattigdommen i Danmark blandt børn og familier kan mærkes i det sociale liv og mangel på samme. Social eksklusion kan have store konsekvenser for børns trivsel i både hjemmet og i skolen. En lav indkomst i hjemmet, har nemlig betydning for hvorvidt barnet kan deltage i fødselsdage, fritidsaktiviteter og muligheder for at opleve det at rejse eller udforske. Ligeledes kan det være udfordrende for udsatte familier at afholde fødselsdage og højtider i familien, hvilket påvirker barnet og kan efterlade en følelse af ikke at være ligesindet med sine klassekammerater. Dette resulterer ofte i nedtrykte børn med mavepine og en følelse af at være upopulær og uden for fællesskabet.

Analyse: Social forskelle i sundhed blandt børn

Juni 2017
“Børn fra socialt og økonomisk dårligt stillede familier er oftere syge, får oftere medicin og er mindre tilfredse med deres egen sundhed, end andre børn. Det viser Børnerådets undersøgelse blandt 3.722 elever i 7. klasse. I undersøgelsen har Børnerådet konstrueret fem socialklasser, og undersøgelsen viser, at børnene fra laveste socialklasse sjældnere tror på, at de får et godt liv som voksne sammenlignet med andre børn.”

Læs mere

Børnefattigdom – Børnesagens Fællesråd

Juni 2017
“I Danmark oplever børn fra familier med knap økonomi i større eller mindre omfang, at de ikke har adgang til at få dækket deres behov for tilstrækkelig og nærende mad, passende tøj, en rimelig bolig, og at de bliver hindret i de forskellige former for udvikling, som er beskrevet i FN’s Børnekonvention.”

Læs mere